Utredning


På Stormhatten gör vi olika slags utredningar, såsom

* Psykiatriska

* ADHD och ADD

* Autismspektrum

* Utvecklingsbedömningar


Uppdrag om en utredning kan komma från en region, en kommun, en arbetsgivare eller en privatperson. Våra utredning har ofta en bred ansats och vi försöker belysa varje person som utreds från flera håll. Vår ambition är att varje utredning ska ge mer kunskap om både styrkor och svårigheter. Varje utredining avslutas med en återkoppling till dels den person det gäller, dels viktiga i personer nätverket, och ibland även arbetsgivare.


En utredning har flera olika moment och inleds alltid med en omfattande intervju. Steget därefter är den formella s.k. testningen. Under 2-4 träffar får den person som utreds göra olika uppgifter och arbetsmoment. Under pågående utredning samtalas om det arbete som pågår och om de funktioner och svårigheter som blir synliga.


På Stormhatten använder vi väl beforskade och kontrollerade material. Vi arbetar med väl utbildad och legitimerad personal vilket säkerställer att våra utredningar håller hög kvalitet.
För att ytterligar säkeställa kvalitet, både avseende bemötande, utförande och återkoppling får den person som utreds samt eventuellet nätverk/familj lämna sina synpunkter vid avslutad utredning.