Handledning

På Stormhatten kan du få handledning tillsammans med din arbetsgrupp. Vi erbjuder olika former av handledning: 

  • Chef- och ledarskapshandledning
  • KBT handledning
  • Utbildningshandledning

     och till personalgrupper inom

  • Socialtjänst
  • Behandlingshem
  • Skola
  • Sjukvård

 

Handledningen kan ha en processbaserad utgångspunkt, eller en mer ärendefokuserad inriktning. Inom de områden som vi handledare behärskar kan vi även ge metodhandledning. Dessa områden är:

  • Neuropsykiatriska utredningar
  • Visuella pedagogiska stödåtgärder
  • Kris- och traumabehandling


Vi tar emot grupper för handledning i vår egen lokal på Slaggatan i Falun, men kan även träffa din arbetsgrupp på er arbetsplats eller via digitala kanaler. I våra handledningar arbetar vi utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med inslag av flera olika synsätt och kunskapsområden. Vi arbetar ofta med kreativa metoder och använder gruppens styrka för att utveckla såväl arbetsmetoder som klimatet i arbetsgruppen.