KBT Stormhatten är verksam inom flera områden med
gemensam nämnare människan och psykologin


Vi som driver Stormhatten

Ulrika Sieder


På KBT Stormhatten är vi är mån om att du känner dig välkommen och väl emottagen. Vi arbetar kvalitetssäkrat och utifrån yrkesetiska principer.
Förtroenden från våra klienter och patienter vilar tryggt hos oss.
Vi är vana att hantera svåra situationer och anpassar vårt arbete och våra metoder till det sätt som bäst gagnar situationen. 

Lena Wallmark

Välkommen till KBT Stormhatten!