Ulrika Sieder

Socionom

Legitimerad psykoterapeut (auktoriserad KBT terapeut)

Handledare och lärarutbildad


Ulrika blev färdig Socionom 1986 och har efter det arbetat med människors psykiska mående inom olika verksamheter såsom kommunal socialtjänst, sjukvård, skola, behandlingshem och inom primärvård. Ulrika är Leg. Psykoterapeut (KBT) sedan 2004 och har efter det kontinuerligt fördjupat sina kunskaper i olika KBT inriktade metoder. Ulrika har parallellt med sitt kliniska arbete haft uppdrag åt olika Universitet och lärosäten som föreläsare och handledare. 


Under flera år har Ulrika arbetat som chef inom olika verksamheter och med den erfarenheten och vidareutbildningar inom ledarskap anlitas Ulrika idag som föreläsare och  handledare i olika ledarskapssammanhang. Ulrika arbetar idag huvudsakligen med psykoterapi till barn- och unga samt vuxna , handledningsuppdrag åt kommuner, regioner, samt chef och ledarskapshandledning.

ulrika@stormhattenkbt.se

Tel 070-642 42 95

Lena Högberg Wallmark

Legitimerad psykolog

Handledarutbildad

Pågående psykoterapeututbildning

Lena tog sin examen från Umeå Universitet 1996 och har sedan arbetat som psykolog. Lena har varit verksam inom olika områden som habilitering, kriminalvård och primärvård. Arbetar sedan 2010 i eget AB. Vidareutbildade sig som handledare vid Ersta Sköndal högskola 2016-2018. Lena är numer verksam inom huvudsaklingen tre områden;
Samtal inom primärvård (BVC-psykolog) och på egen mottagning, handledning och neuropsykiatriska utredningar. Hon tar även föreläsninguppdrag, främst inom området neuropsykiatri. 

lena@stormhattenkbt.se

Tel 072-201 55 52